Sırıklı’nın Anlam ve Önemi

SIRIKLI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Kökleriyle bağını koparmamış Sazak halkı, Alevilerin ülkelerine, atalarına, topraklarına, Cumhuriyet’e ve onun kazanımlarına ne kadar bağlı olduklarını anlatmak adına, bir kamuoyu çalışması, bir halk buluşması düzenlemeye karar verdi. İstanbul’dan 5 köy derneğinin oluşturduğu bir heyetle Tokat’a gidildi ve günlerce süren mücadelenin ardından bir etkinlik izni alındı, bundan tam 20 yıl önce.

1997 Ağustos’unda 5000’in üzerinde canla “Ete kemiğe büründük Sırıklı’da göründük” Şialarıyla, sıkılmış bir yumruk gibi girildi Tozanlı vadisine.

Bir araya gelişin, kararlılığın ve bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamanın mümkün olduğunun anlatılmak istendiği gündür Sırıklı. Anaya, ataya saygıdır.

Sırıklı kimi zaman yok sayılmaya karşı bir varlık çabası, kimi zaman toprağına geri dönme çabası, kimi zaman bir doğa mücadelesi, bazen bir eğitim emekçisi ya da sadece bir araya gelişin sembolü olarak 20 yıl boyunca o kırsalda binlerce insanı bir araya getirmeyi sağlamış bir halk dayanışmasıdır.

Herkes için birçok anlamı vardır Sırıklı’nın. Kimine göre toplumdan kopmamak, kimine göre eşini, dostunu görmek için bir bahane, kimine göre ise bir sahiplenmedir.  Sırıklı geçmişten geleceğe sıcacık bir merhabadır.

 

SIRIKLI’NIN VAROLUŞUNUN BÖLGEYE KATKISI

 

Sırıklı etkinlikleri kapsamında EKONOMİ;

  • Derneklerimizin köyleri yalnız bırakmayışı, bölge ekonomisindeki rolümüz, yapılan yatırımlar, 20 yılda kat ettiğimiz mesafe önemli rakamları bulmakta, Sırıklı başta Reşadiye ilçesi olmak üzere birçok alanda bir ekonomik bir döngüyü beraberinde getirmektedir.

20 yıldır her sene aralıksız düzenlenen Sırıklı’nın katkılarını şöyle özetleyebiliriz:

  • Sırıklı’nın düzenlendiği tarihte bölgede bir iç turizm canlılığı görülmekte.
  • Ulaşım alanında insanlar yerel firmalarla seyahat etmekte bu sebeple otobüs firmalarının bölgede verdiği ulaşım hizmeti sektörünü beslemekte.
  • Esnaf Dayanışması ile Sırıklı bünyesindeki STK’lar ve bileşenleri, bölge esnafını destekleyerek gıda sektörüne can vermekte.
  • Sırıklı’nın bölgedeki varlığı Sazak ve çevre köylerine özgüven sağlaması tersine göçü doğurmuştur.

Bu alanda şehre göçmüş olan insanlar tekrar topraklarına dönerek inşaat ve birçok sektörde Reşadiye genelinde bir istihdam sağlamıştır.

  • Her yıl sırf bu etkinlik için ilçeye binler akın etmekte ve tatil dönemini burada geçirerek ilçeyi canlı tutarak yukarıda bahsettiğimiz katkıları sağlamaktadır.

 

Kısacası Sırıklı’nın bölgeye sunduğu “Karşılıksız emek“ yalnızca bizleri bir arada tutmakla kalmamış bölge ekonomisine de ciddi oranda katkı sağlamıştır.

Sırıklı etkinlikleri kapsamında KÜLTÜR;

  • Sırıklı, bölgemizin Alevi Bektaşi Kültür hazinesinin günümüze erişimidir.

 

  • Bağnaz ve Feodal bir yaşam yerine, kendi öz değerlerini koruyup evrensel boyutta Laik bir toplulukta vücut bulması, 72 milleti bir nazarda görme düsturu bölgemiz insanının Alevi felsefi yaşamı, yozlaşmış, görgüsüzleşmiş insan topluluklarından ayıran en büyük özelliğidir.

 

  • Demokrasiyi içselleştirmiş laik bir yaşamı Hacı Bektaşi Veli öğretisine ve felsefesine ilişkilendirmiş olan Sırıklı, Eğitim konusunda da özen göstermektedir. Sırıklı yalnızca etrafındaki öğrencilere burs vermekle yetinmeyip, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Sırıklı Bileşenleri birçok köy okuluna Aykosan ve Sosyal Medya aracılığı ile yardımda bulunmuş, birçok kez dayanışma faaliyetleri sergilemiştir.

 

  • Akarçay, Dutdibi, Mardin ve Erzurum’daki birçok köy okuluna katkıda bulunmuş, bunların yanı sıra Reşadiye’mizdeki Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortakla ştığımız ve dayanışma örneği gösterdiğimiz proje ile bu kurumun ihtiyaçlarına dikkat çekilmiş, çocuklarımıza ayakkabı, kırtasiye gibi ihtiyaçlarında yardım yapılmış, bölgede bu duruma dikkat çekilmiştir.

 

Kontrol Ediniz

Korona Virüs Tedbirleri

Koronavirüs, Türkiye’de ve dünyada yayılmaya devam ederken alınan önlemler insanların hayatlarını derinden etkiliyor. Hem virüsün …

Bir Cevap Yazın